Projekt Lastniki podjetij (Business Owners Project) je evropski projekt, odobren s strani španske nacionalne agencije, avtonomnega telesa za evropske izobraževalne programe (Agencia Nacional Española, Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos (O.A.P.E.E), v okviru programa ERASMUS +. Ta promovira razvoj materialov za izgradnjo medosebnih spretnosti, zlasti v podjetništvu. Podpira tudi inicative, ki oblikujejo ali podkrepujejo povezave med izobraževanjem in trgom dela z namenom boljše prilagotitve pridobljenih kompetenc, znanj in sposobnosti potrebam in zahtevam podjetij.

 

Projekt Lastniki podjetij (Business Owners Project) je usmerjen v ozaveščanje mladih o možnostih, ki jih družinska podjetja ponujajo za njihov strokovni (poklicni) razvoj. V obdobju trajanja projekta bomo oblikovali učna gradiva za zainteresirane osebe, tako da bodo lahko pridobila potrebna znanja, ki jim bodo omogočala, da proces prenosa lastništva družinskega podjetja uspešno izvedejo.

 

V projektu sodeluje šest partnerjev iz petih držav. Koordinator projekta je Federación de Servicios para la movilidad y el consumo de UGT de Castilla y León (SMC-CyL) -(Federacija storitev za mobilnost in porabo UGT Castilla y Leon).