Projekt BUSINESS OWNERS jest projektem europejskim, zatwierdzonym przez hiszpańską Agencję Narodową - Organ Niezależny Europejskich Projektów Edukacyjnych (O.A.P.E.E) w ramach programu ERASMUS +. Jest to program promujący rozwój materiałów dydaktycznych służących kształceniu umiejętności interpersonalnych oraz przedsiębiorczości. Wspiera również inicjatywy, które wzmacniają powiązania pomiędzy edukacją a rynkiem pracy w celu lepszego dopasowania umiejętności i kompetencji do oczekiwań zawodowych.

Projekt BUSINESS OWNERS ma na celu uwrażliwienie młodych ludzi na możliwości, które może zaoferować im firma rodzinna dla ich rozwoju zawodowego. Projekt zakłada opracowanie materiałów szkoleniowych, które umożliwią młodym ludziom nabywanie niezbędnych kompetencji w obszarze przedsiębiorczości, zarządzania, przywództwa oraz doradztwa biznesowego.

W projekcie uczestniczy sześć podmiotów z pięciu różnych krajów. Instytucją koordynującą jest Federacja Usługodawców na rzecz mobilności i konsumpcji – UGT regionu Castilla i Leon (SMC-CyL).